Výrobky : Plotovky

 • rozměr (průřez): 18 x 80 mm
 • délky: 80, 100 a 120 cm
 • dřeviny: smrk a borovice
 • bez povrchové úpravy
 • kvalita A/B (mohou obsahovat vypadavé i nevypadavé suky, trhliny, drobné zabodrání)
 • čtyřstranně hoblované s fázkou, zakončení oblé nebo rovné s úkosem
 • vlhkost dřeva: 16%
 • balení obsahuje 10 kusů

Products : Pickets

 • dimension (cross-section): 18 x 80 mm
 • lengths: 80, 100 and 120 cm
 • wood species: spruce and pineli>
 • without surface treatment
 • A/B quality (may include sound and dead knots, tears, crack and small blue stains
 • four-sided planed with bevel, round or straight
 • kiln dry: 16%
 • packed in 10 pieces

Produkten : Zaunlatten