O firmě

About the Company

Vážení návštěvníci


Vítáme Vás na stránkách firmy SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY s.r.o. se sídlem v Kamýku nad Vltavou. Naše společnost byla založena v roce 1990 v návaznosti na dlouholetou rodinnou tradici v oblasti truhlářské výroby, která se datuje již od roku 1888.


Během 30 let působnosti firmy vyrostl z původně malé výrobní jednotky podnik vybavený moderní špičkovou technologií a strojním zařízením proslulých firem Weinig, Dimter, Neva, Friz a Mühlbock - Vanicek.


Hlavním předmětem činnosti je výroba dřevěných profilovaných lišt, přičemž velká část katalogových produktů je držena skladem, případně vyráběná na zakázku dle požadavků zákazníků.


Naše výrobky si našly pevné místo jak na českém trhu, tak i v zahraničí. Najdete je především v obchodech se dřevem, ale i ve velkých obchodních řetězcích jako je UNI Hobby a Hornbach.Ladislav a Lubomír SpálenskýProjekt spolufinancovaný z EU


Název projektu: Úspory energie ve výrobě dřevěných lišt

Program: OP PIK Úspory energie – IV. Výzva

Cílem projektu: Snížení energetické náročnosti výroby dřevěných lišt. V rámci realizace projektu dojde k výměně zastaralého strojního vybavení za nové stroje, které zrychlí a zkvalitní výrobu. Nižší spotřeba elektrické energie se také zajistí výměnou části původního zářivkového osvětlení za osvětlení pomocí LED svítidel a zavedením energetického managementu. Tato úsporná energetická opatření jsou realizována s důrazem na ekologické a energetické účinky.


Logo EU

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

About the Company


We welcome you to the web pages of Spalensky- Drevene Listy, s.r.o. based in Kamyk nad Vltavou. The company was founded in 1990, when we resumed the interrupted family tradition of joinery established in 1888.


Our company has developed throughout 30 years of activity from a small factory into a modern organization equipped with top of the range technology from Weinig, Dimter, Neva, Friz and Mülböck - Vanicek.


Originally our main work became the production of profile mouldings from solid wood. These mouldings find their use in constructional carpentry, furniture making, picture framing etc. The majority of the products listed in the catalogue is kept in stock. We also offer bespoke machining to your own specification.


Our product range found a foothold on the Czech market, as well as further afield. It can be found in shops specializing in wooden products but also in big DIY- shops such as UNI Hobby or Hornbach.Ladislav a Lubomír SpálenskýEU co-financed project


Name of Project: Energy savings in wooden moulding productionp>

Program: OP PIK Energy savings – Call IV.

The aim of the project: Reducing the energy consumption in production of wood moldings. As part of the project implementation, the old machinery will be replaced with new technology that will speed up and improve production. Lower power consumption is also ensured by replacing some of the original lighting with LED lighting and introducing energy management. These energy-saving measures are implemented with an emphasis on environmental and energy effects.


Logo EU

THIS PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE CZECH REPUBLIC.